Έξυπνος φωτισμός με LEDs στο σύγχρονο χώρο εργασίας

Έξυπνος φωτισμός με LEDs στο σύγχρονο χώρο εργασίας

Μέσα στο ομιχλώδες τοπίο της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας, έχουν αρχίσει συζητήσεις για τη σημασία της υγειούς επιχειρηματικότητας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και ως στρατηγικής για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις σήμερα απαιτείται να είναι δυναμικές και ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της […]

Η ποιότητα του φωτισμού στους χώρους εκπαίδευσης

Η ποιότητα του φωτισμού στους χώρους εκπαίδευσης

Η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον μας. Ειδικά σήμερα, υπό τις δυσμενείς οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες που καλούμαστε να βιώσουμε το παρόν και να ονειρευτούμε το αύριο, απαιτείται ένα νέος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται με τρόπο ολιστικό στις νέες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, ο επαγγελματικά σχεδιασμένος φυσικός και τεχνητός φωτισμός, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη […]