ΟΦΕΛΗ

Ως ανεξάρτητο μελετητικό γραφείο δεν διατηρούμε δεσμούς με οποιαδήποτε εταιρία παραγωγής ή εμπορίας φωτιστικού εξοπλισμού, γεγονός που μας επιτρέπει να προτείνουμε και να υλοποιούμε την καλύτερη και καταλληλότερη λύση φωτισμού από τεχνική, οικονομική και αισθητική άποψη, ενεργώντας πάντα προς όφελος των πελατών μας και σίγουρα μακριά από πωλήσεις.

Τα οφέλη της συμμετοχής μας στην ομάδα σχεδιασμού ενός έργου δεν εξαντλούνται στην κατανόηση και βαθιά γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών και στην υλοποίηση πρωτοποριακών και μοναδικών λύσεων, αλλά επεκτείνονται σε θέματα διαχείρισης και επίβλεψης έργων φωτισμού εξασφαλίζοντας ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ομαλά μέσα στα πλαίσια ενός δεδομένου προυπολογισμού. Επιπλέον, η συμμετοχή μας μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τον προϋπολογισμό ενός έργου, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Επιλέγοντας τον καταλληλότερο τύπο φωτιστικού εξοπλισμού εκεί και μόνο όπου χρειάζεται.

 • Επιλέγοντας την καταλληλότερη λύση που ανταποκρίνεται στις αισθητικές, λειτουργικές και οικονομικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

 • Τηρώντας και αξιοποιώντας βέλτιστα τον προσυμφωνημένο προϋπολογισμό του έργου.

 • Αξιοποιώντας εναλλακτικά συστήματα φωτισμού.

 • Προτείνοντας ‘πράσινες’ λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Προτείνοντας αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού.

 • Επιβλέποντας το έργο σε όλη τη φάση εγκατάστασης των συστημάτων φωτισμού και ελέγχοντας την πραγματοποίηση όσων έχουν σχεδιαστεί.

Οι υπηρεσίες μας είναι ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μικρού ή μεγάλου έργου. Η βασική μας εργασία ξεκινάει με τις αρχικές συναντήσεις με την ομάδα σχεδιασμού για το καθορισμό των βασικών παραμέτρων και απαιτήσεων του έργου. Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της παρουσίασης των προτάσεων φωτισμού, με λεπτομερή ανάλυση της φιλοσοφίας φωτισμού και την υποβολή της προκαταρκτικής τεχνικο-οικονομικής μελέτης. Ακολουθούν τα στάδια της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Στη συνέχεια μπορούμε με επί τόπου επισκέψεις και επίβλεψη της εγκατάστασης να εγγυηθούμε ότι ο φωτισμός του έργου θα είναι σύμφωνος με τα όσα σχεδιάστηκαν και συμφωνήθηκαν.

Επιπλέον, το γραφείο μας διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να προσφέρει κατά περίπτωση τις ακόλουθες επαγγελματικές υπηρεσίες:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής ειδικών φωτιστικών.

 • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Φωτομετρικοί υπολογισμοί.

 • Διαχείρηση έργων φωτισμού.

 • Μελέτη ελέγχου φωτισμού.

 • Παραγωγή τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων φωτισμού.

 • Μελέτη εφαρμογών φυσικού φωτισμού
 • .


Herakleidon Experience in Visual Arts Thission, Athens